Studencki Serwis Mechatroniczny
Istota mechatroniki polega na dodawaniu w coraz większym stopniu
rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie
najlepszych efektów.
Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w roku 1969 w Japonii.
Zostało wprowadzone przez T. Mori z japońskiej firmy Yaskawa. Do
wczesnych lat 80. XX wieku termin mechatronika oznaczał mniej więcej
tyle co zelektryfikowany mechanizm. W połowie lat 80. XX wieku w
Europie przez mechatronikę zaczęto rozumieć nową dziedzinę, która
zapełniła lukę, jaka istniała wówczas między inżynierią mechaniczną a
elektroniką. W Stanach Zjednoczonych jednak niechętnie odnoszono się
do samego terminu mechatronika preferując zamiast niego określenie
inżynieria systemów. W kolejnych latach definiowano mechatronikę na
różne sposoby. Zgodnie z definicją przyjętą przez International Federation
for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest
"synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego
sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i
procesów produkcyjnych".
Mechatronikę można dziś określić jako dziedzinę inżynierii, która stanowi
połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej,
automatyki i robotyki, służącą projektowaniu i wytwarzaniu
nowoczesnych urządzeń.
Produkty mechatroniki powinny cechować się wielofunkcyjnością,
elastycznością i możliwością łatwego konfigurowania, a także
adaptacyjnością i prostotą obsługi. Przedmiotem zastosowań
mechatroniki jest między innymi wytwarzanie: